Divadlo Jána Palárika

Grafický návrh (UI/UX), print

V spolupráci s reklamnou agentúrou Magic media som vytvoril grafiku pre moderné responzívne portálové riešenie webovej stránky Divadla Jána Palárika. Realizoval som aj niektoré tlačové materiály, plagát a abonentky. Cieľom riešenia bol redesign starého riešenia, ktoré už nevyhovovalo moderným trendom.


Ukážka úvodnej stránky divadla

Plagát