IDC holding
webstránka, e-shop

Grafický návrh, kódovanie HTML/CSS

Pre spoločnosť IDC holding som v spolupráci s reklamnou agentúrou Vizion vytvoril modernú pútavú webovú prezentáciu. I.D.C. Holding, a.s. je najväčším slovenským producentom cukroviniek a trvanlivého pečiva. Spoločnosť vychádza z viac než sto ročnej tradície výroby v závode Figaro Trnava.


Ukážka novej webovej stránky

Ukážka kreativity♥ na webstránke spoločnosti

Ručné dokresľovanie úvodných bannerov s cieľom poskytnúť divákovi neopakovateľný zážitok pri prezeraní nových webových stránok spoločnosti. Splynutím pôvodných reálnych konceptov s novými ilustrovanými prvkami nám vznikajú nové, svieže kontrastné kompozície. Webstránka spoločnosti aj po rokoch pôsobí sviežo a inovatívne.


Kreslenie ilustrácií

Vzájomná symbióza grafických prvkov. ( web stránka vs pôvodné ilustrácie )


Povodné ilustrácie v porovnaní s novími prvkami web stránky