Eurosofa

Grafický návrh (UI/UX)

V spolupráci s agentúrou Vizion som pre klienta Eurosofa vytvoril grafický návrh a HTML/CSS kód novej luxusnej webovej micro site na podporu predaja luxusných sedačiek.
Webová stránka, microsite
Kontaktná podstránka webstránky